Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Terapia zajęciowa dla osób z niepełnosprawnością

30 osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, będzie uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych przez Fundację Oczami Brata. Do ich dyspozycji przygotowano 6 specjalnych pracowni.

We wtorek 28 stycznia, w budynku VI LO im. J. Dąbrowskiego przy ulicy Łukasińskiego 40, odbyło się oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz miasta, instytucji miejskich, podopieczni fundacji oraz ich wychowawcy.

- Fundacja Oczami Brata to taka organizacja, która doskonale odnajduje się w swojej pracy, a do tego potrafi pozyskiwać środki na swoją działalność – i to nie tylko środki miejskie, ale także te zewnętrzne. Ta pracownia to świetnie wyposażone miejsce, w którym uczestnicy warsztatów na pewno będą czuli się doskonale. To najlepszy dowód, że po prostu warto pomagać – mówił podczas uroczystości zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak.

W Warsztatacie Terapii Zajęciowej weźmie udział 30 osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa, realizowana w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne przygotowane dla każdego uczestnika, pozwoli na zwiększenie kompetencji i zaradności życiowej, które przyczynią się do możliwości podjęcia pracy. Uczestnicy będą pracowali w 6 pięcioosobowych grupach terapeutycznych, każda z nich pozwala na nabywanie nowych umiejętności w pracowniach: introligatorskiej, artystycznej, sprzątającej, komputerowej, gastronomicznej oraz życia codziennego.

Na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2020 roku w budżecie miasta zabezpieczono 60 tys. zł. Pozostałe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas uroczystego otwarcia warsztatów, przyszli uczestnicy otrzymali specjalne „pakiety startowe”. Było też oficjalne przecięcie wstęgi, tort oraz zwiedzanie pracowni.

Fundacja Oczami Brata powstała 16 stycznia 2014 roku i jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu prezesa organizacji Pawła Bilskiego. Misją fundacji jest patrzenie na świat "oczami brata", "oczami osób z niepełnosprawnością".

Fundacja prowadzi pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania wspomagano-treningowe, Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności, projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, a także promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością, organizuje społeczność lokalną, realizuje projekt DOWN-LOVE - warsztaty z uczniami szkół, studentami na temat niepełnosprawności. Współrealizuje też projekt „Biuro Aktywizacji Społecznej”, wdrażając model asystentury społecznej oraz, przy wsparciu Urzędu Miasta, założyła Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”.

źrodło: www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl