Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Baza Dobrych Praktyk dla osób z niepełnosprawnościami - konkurs

Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego zaprasza samorządy oraz organizacje pozarządowe do udziału w X edycji konkursu "Samorząd Równych Szans" na najlepsze praktyki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Projekty powinny być realizowane we współpracy z samorządami. Termin zgłoszeń do 28 lutego 2020 r.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Rada Nagrody wybierze najlepsze projekty, które uhonorujemy statuetką „Samorządu Równych Szans”.
Działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Większą szansę mają projekty, które są realizowane w sposób ciągły i na trwałe rozwiązują problemy systemowe. Dlatego nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć w takich obszarów, jak:

 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja
 • dostępna informacja
 • dostępna komunikacja
 • dostępna edukacja
 • dostępne rozwiązania architektoniczne
 • dostępne wybory
 • dostępność wydarzeń sportowych i kulturalnych
 • dostępność turystyki
 • dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami
 • działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym
 • inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe (które będą dodatkowo punktowane) w bieżącej edycji
konkursu to:

 • aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami
 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • edukacja włączająca
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami
 • dostępne wybory

W Konkursie zostaną przyznane minimum 3 równorzędne Nagrody Główne oraz
wyróżnienia, dla następujących grup samorządów:

- najlepsze gmina
- najlepszy powiat grodzki
- najlepszy powiat ziemski/województwo.

Działania będące wyłącznie realizacją zadań ustawowych samorządu nie będą punktowane. W konkursie nie mogą brać udziału projekty nagrodzone w jego poprzednich edycjach.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel. 12 444 73 49 faks: 12 350 63 04, e-mail: biuro@firr.org.pl, www.firr.org.pl

Nagrody wręczone zostaną podczas ogólnopolskiej Gali, w której wezmą udział goście z całego kraju.
Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2020 r.

Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl. Proces rejestracji przedstawiony jest w załączonym przewodniku. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Panią Magdaleną Lubaś pod numerem tel.: 12 629 85 14 lub 663 000 040 oraz pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl

Regulamin X konkursu "Samorząd równych Szans"

Rejestracja konta w Bazie Dobrych Praktyk


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl