Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nabór organizacji pozarządowych zainteresowanych organizacją prac społecznie użytecznych

Informujemy o przyjmowaniu zgłoszeń organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem osób bezrobotnych na prace społecznie użyteczne (PSU) w organizacjach pozarządowych. Organizacja pozarządowa nie ponosi kosztów pracy skierowanej osoby bezrobotnej, ponieważ świadczenie dla osób bezrobotnych wypłacane jest przez MOPS.
Zgłoszenia do 9 stycznia 2020r.

PSU będą trwać w wymiarze 10 h tygodniowo tj. 40 godz. przez ok. 2 miesiące. O dokładnym terminie rozpoczęcia PSU podmioty zakwalifikowane zostaną powiadomione (przewidywany wstępnie czas trwania PSU to ok. 2 miesiące w okresie wiosny lub lata).
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie wypełnionej tabeli (druk w załączniku) do 9 stycznia 2020 r.
poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: pjedrasiak@czestochowa.um.gov.pl
Zastrzegamy, że osoby bezrobotne kierowane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń zainteresowanych
podmiotów.

Więcej informacji na temat prac społecznie użytecznych na stronie PUP:
https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/prace-spolecznieuzyteczne

Sposób organizacji prac społecznie użytecznych regulują zasady określone w:

  • Zarządzeniu nr 2350.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Częstochowy, dostępnym pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1157511/zarzadzenie-nr-2350-2018
  • Zarządzeniu nr 305.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Częstochowy, dostępnym pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1161202/zarzadzenie-nr-305-2019
  • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447), dostępnym pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002447/O/D20172447
  • Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482), art. 2 ust. 1, pkt. 23a oraz art. 73a, dostępnej pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001

Adrian Staroniek
Naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Częstochowy

Druk zgłoszenia - prace użyteczne


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl