Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej

W Ratuszu Miejskim 17 grudnia 2019 roku wręczono nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy ,,Laur Pomocy Społecznej” i ,,Mecenas Pomocy Społecznej” oraz certyfikaty ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością" i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi".

„Laur Pomocy Społecznej” - przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.

„Mecenas Pomocy Społecznej” to nagroda przyznawana jest podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Laur Pomocy Społecznej otrzymał Artur Szmaciarski, kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspiera i tworzy nowe podmioty ekonomii społecznej, aktywizując zawodowo osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym. Jest ekspertem ekonomii społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego, zasiada w gremiach i komisjach konkursowych. Angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne, wspiera i promuje partnerstwa wielosektorowe.
 W ramach JOWES bezpośrednio przyczynił się do powstania ponad 30 przedsiębiorstw społecznych i ponad 230 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wspólnie z zespołem twory obecnie m.in. klaster Biznes & Ekonomia Społeczna - sieciujący podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorców, pilotażowy program współpracy z Politechniką Częstochowska, konferencje i spotkania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Mini Fora NGO, wspierające ekonomię społeczną na obszarach wiejskich oraz lokalnych liderów. 
Kandydatura Artura Szmaciarskiego została zgłoszona przez Marcina Kozaka - prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Nominowanymi do nagrody Laur Pomocy Społecznej w roku 2019 byli: Małgorzata Wójcik - Rzecznik Praw Dziecka TPD Oddział Okręgowy, zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Dziecka Oddział Okręgowy; Fundacja Oczami Brata, zgłoszona przez Krystynę Kwiatkowską; Magdalena Janusiak, zgłoszona przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Perasada.

Mecenasami  Pomocy Społecznej w tym roku zostali:

 • Renata Sokół - właścicielka Hurtowni Metali Kolorowych „Ataner”, częstochowski przedsiębiorca, wspierający wiele działań fundacji, stowarzyszeń i potrzebujących osób, m.in. „Nowy plecak na nowy rok szkolny”, „Jasne, że Święty Mikołaj”,  program stypendialny „Spełnione marzenia”, „Radosny dzień dziecka”, bal charytatywny „Serce dla Amazonek”, „Rozwiń Skrzydła”.
  Kandydatura Renaty Sokół została zgłoszona przez Małgorzatę Mruszczyk - dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
   
 • PPH  ARO KAROŃ Sp. J. – firma, która od wielu lat jest sponsorem „Biegu Częstochowskiego”. Współpraca spółki z głównym organizatorem Biegu SKLA „Zabiegani Częstochowa” nabrała charakteru relacji partnerskich, oprócz wsparcia finansowego,, pracownicy Firmy pomagają w obsłudze całego wydarzenia.
  Kandydatura PPH ARO Karoń Sp.J. została zgłoszona przez Magdalenę Trzepizur - prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klub  Ludzi Aktywnych "Zabiegani Częstochowa".


W czasie spotkania wręczono również certyfikaty ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością" oraz „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Certyfikat ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością"

 • w kategorii II - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56
 • w kategorii II - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 43
 • w kategorii III - obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele) dla Sklepu zielarsko-medycznego „Ziółko” przy ul. Żareckiej 42a, prowadzonego przez Fundację „Walczę z SM”
 • w kategorii IV - placówki oświatowe dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego PINOKIO przy ul. Skrzyneckiego 27

Certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”

 • w kategorii I – urzędy dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie  przy ul. Legionów 52
 • w kategorii II - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie  przy ul. Ogińskiego 13a

Uroczystość w Ratuszu uświetniły Jasełka Bożonarodzeniowe pt "Znów wstąpi w nas" w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 37 im . Jana Pawła II przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie oraz Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym nr 2.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl