Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Ogrzewalnia Miejska i aktywność sportowa w profilaktyce uzależnień.

Wraz ze spadkiem temperatur intensyfikowane są działania związane z zabezpieczeniem zdrowia osób bezdomnych przed negatywnymi skutkami okresu zimowego. Jednym z miejsc, do których można kierować osoby bezdomne jest Ogrzewalnia Miejska, mieszcząca się przy ul. Sikorskiego 78a.

Ogrzewalnia czynna jest codzienne,całodobowo, i służy zabezpieczeniu schronienia zarówno osobom z terenu miasta Częstochowy, jak i innych gmin lub kraju. Na terenie ogrzewalni odbywają się spotkania z pracownikiem socjalnym MOPS, którego zadaniem jest motywowanie osób bezdomnych i uzależnionych do zmiany dotychczasowego stylu życia oraz informowanie o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy.

Osoby przebywające w Ogrzewalni motywowane są do podjęcia pracy w formie wolontariatu na rzecz placówki i innych jednostek, do podjęcia pracy w ramach programu CIS, do przejścia do schronisk dla osób bezdomnych, do korzystania z porad prawnych w kwestii zadłużeń alimentacyjnych i innych zobowiązań, spraw karnych i wykroczeń oraz do podjęcia prób nawiązania kontaktów z najbliższymi i rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Osoby uzależnione są zachęcane do podjęcia leczenia w wyspecjalizowanych placówkach odwykowych, a po zakończeniu terapii do udziału w działaniach klubów abstynenckich na terenie miasta Częstochowa.

Zadanie prowadzenia Ogrzewalni Miejskiej realizowane jest przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” na zlecenie Gminy Miasto Częstochowa do 31.12.2019 roku.

Do trzeźwości przez sport

Dla grupy abstynentów z klubu „Droga do wolności”, funkcjonującego przy Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, jedną z dróg walki z uzależnieniem jest aktywność sportowa. W większości są to rozgrywki sportowe, które klubowicza znają od najmłodszych lat – piłka nożna, siatkówka czy tenis stołowy.

Pod koniec października przedstawiciele Klubu wzięli udział w XIII Abstynenckim Turnieju Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 8 drużyn, a drużyna z klubu „Droga do wolności” zajęła szóste miejsce. W klasyfikacji indywidualnej (na 40 uczestniczących w rozgrywkach) ósme miejsce zajął Szymon Ligęza, a siedemnaste Marek Łużak. Organizatorem rozgrywek było Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ATOL.

We wrześniu członkowie Klubu „Droga do wolności” uczestniczyli natomiast w spływie kajakowym, który przy wyśmienitej pogodzie był okazją do integracji. Uczestnicy przepłynęli malowniczą trasę z Maluszyna do Krzętowa.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl