Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Otwarty dzień - profilaktyka zdrowia psychicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie w dniu 28 listopada br. w Częstochowskim Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a organizuje dzień „Profilaktyki zdrowia psychicznego”.

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.
Stereotypy związane z zaburzenaimi psychicznymi.
Dominującym odczuciem wobec problemów zdrowia psychicznego jest przerażenie i bezradność lub obojętność.Stereotypy i uprzedzenia otwierają drogę społecznemu napiętnowaniu, nierówności i wykluczeniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.
Czym jest zdrowie psychiczne?
WHO zdrowie psychiczne określa jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.Określane jest też jako zdolność przystosowania się jednostki do norm kulturowych i środowiska społecznego, a także zdolność do twórczego rozwoju i samorealizacji, akceptację i poczucie własnej wartości i tożsamości oraz zdolność osiągania satysfakcji z życia.
Sposób na dobrą kondycję psychiczną i poprawę samopoczucia.
Jedz zdrowo! Rozwijaj swoje zainteresowania ! Śmiej się! Dbaj o kontakty z bliskimi ! Korzystaj ze światła słonecznego! Odpoczywaj ! Pomagaj! Naucz się odmawiać! Korzystaj z porad specjalistów! Ważne jest, aby jak najwięcej wiedzieć na temat zaburzeń psychicznych i ich objawów, aby móc szybko i skutecznie zareagować, gdy my sami lub bliscy doświadczymy pogorszenia zdrowia psychicznego.

Osoby borykające się z problemem zapraszamy do Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Focha 71 a,tel. 519 522 296

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl