Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Trwa rekrutacja do projektu "Inwestuj w siebie"

 • Fundacja Imago
 • Stowarzyszenie YAVA
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Rrealizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Województwa Śląskiego”. Obecnie trwa rekrutacja chętnych uczestników.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 30 osób z terenu subregionu północnego woj. śląskiego, w wieku 16-29 lat

 • niepracujący, nieuczestniczący w szkoleniach, kształcący się tylko w formie zaocznej
 • oraz (i):
 • bierni zawodowo
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy).
 • matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy).
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków).
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków).
 • matki przebywające w domach samotnej matki.
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Uczestnikom projektu zapewnia się:

 • doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika - stypendium szkoleniowe. Efektem udziału w szkolenia jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem np. certyfikatem (w rozumieniu wytycznych MIiR);
 • badania lekarskie;
 • staże zawodowe na okres 3 miesięcy u pracodawców – stypendium stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdów;
 • wsparcie doradców klienta w zakresie pozyskania pracodawców do współpracy, budowę sieci kontaktów i integrację ofert;

 

Okres uczestnictwa w projekcie jest uzależniony od Indywidualnej ścieżki, max. do 10.2017 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń! Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kontakt do osób udzielających wszelkich informacji:

 1. Dagmara Szota        tel. 577 699 710  e-mail: biuro.yava@gmail.com
 2. Monika Podgórska    tel. 507 053 834  e-mail: biuro.yava@gmail.com

Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl