Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nabór do grup roboczych Zespołu ds. Równego Traktowania

Zespół ds. Równego Traktowania ogłasza otwarty nabór do grup roboczych, których zadaniem jest analiza poszczególnych sfer, w których może występować dyskryminacja (m.in. płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, statusu społecznego, wyznania, narodowości czy pochodzenia etnicznego), a następnie opracowanie projektu częstochowskiej polityki równości. Wypracowane rekomendacje i zalecenia będą uwzględniane w miejskich programach, politykach oraz dokumentach strategicznych.

Osoby, które są zainteresowane problematyką równego traktowania i dyskryminacji oraz chcą dołączyć do grup roboczych w roli ekspertek i ekspertów w poszczególnych obszarach, proszone są o przybycie na pierwsze spotkanie grupy roboczej, które odbędzie się w ustalonym terminie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) zbieranie danych, analiza dokumentów, badania, diagnoza

termin spotkania: 8.11.2019 r., godz. 10:00, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 35.

2) religia, wyznanie, narodowość, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna

termin spotkania: 18.11.2019 r., godz. 18:00, Urząd Miasta, ul. Focha 19/21, sala 24 (parter).

3) niepełnosprawność

termin spotkania: 25.11.2019 r., godz. 12:00, Urząd Miasta, ul. Śląska 11/13, sala 108

4) miejskie obszary, usługi

termin spotkania: 6.11.2019 r., godz. 11:00, Urząd Miasta, ul. Focha 19/21, sala 24 (parter).

5) wiek

termin spotkania: 26.11.2019 r., godz. 13:15, Urząd Miasta, ul. Focha 19/21, sala 24 (parter).

6) płeć

termin spotkania: 27.11.2019 r., godz. 16:30, Urząd Miasta, ul. Focha 19/21, sala 24 (parter).

7) bezpieczeństwo, przemoc

termin spotkania: 13.11.2019 r., godz. 13:00, Urząd Miasta, ul. Focha 19/21, sala 24 (parter).

8) status społeczny

termin spotkania: 20.11.2019 r., godz. 13:00, Urząd Miasta, ul. Focha 19/21, sala 24 (parter).

Z pełnym komunikatem dotyczącym powołania Zespołu ds. Równego Traktowania można zapoznać się na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13150 .


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl