Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Letnie kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Letnie kolonie profilaktyczne nad morzem odbyły się w Jarosławcu Ośrodku Wczasowo- Kolonijnym ,, Barka'' z udziałem 85 uczestników dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, podopiecznych placówek wsparcia dziennego  i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorem kolonii było Towarzystwo Przyjaźni Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie.

Letnie kolonie profilaktyczne nad morzem odbyły się w Jarosławcu Ośrodku Wczasowo- Kolonijnym ,, Barka '' z udziałem 85 uczestników dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, podopiecznych placówek wsparcia dziennego  i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Dzieci i młodzież miały okazję do urozmaiconego wypoczynku poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych, wycieczkach pieszych oraz autokarowych, ukazujących tradycje nadmorskich miejscowości: Jarosławca, Ustki, Darłowa, Darłówka. Rozbudzanie poczucia piękna terenów wybrzeża oraz tradycji narodowych i kulturowych odbyło  się podczas rejsów wycieczkowych po morzu, przejażdżki konnej w siodle po Jarosławcu, zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich oraz Parku Wodnego Jan w Darłówku, zwiedzania portu, molo promenady w Ustce.                                                                          
Działania profilaktyczne na koloniach obejmowały również przekazywanie informacji o uzależnieniach od środków psychoaktywnych (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy ) w tym : dostarczały informacji o substancjach zmieniających świadomość, budowę pozytywnego obrazu siebie,  uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania właściwych rozsądnych decyzji. Zgodnie z założeniami projektu dzieci i młodzież objęte zostały działaniami wspierającymi, niwelującymi problemy opiekuńczo wychowawcze dlatego też  korzystały z prowadzonych przez specjalistów warsztatów edukacyjnych na temat  komunikacji interpersonalnej, podnoszenie samooceny, redukowania i obniżenie agresji. Każdy z kolonijnych dni wypełniony został licznymi atrakcjami i niespodziankami zajęć interaktywnych. Zespół wychowawców, animatorów czasu wolnego, pedagogów, instruktorów  oraz wolontariuszy sprawił, że pobyt  na  koloniach  był wspaniałą wakacyjną przygodą.                   

Zadanie publiczne zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym : "Organizowanie wypoczynku letniegdla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi z programem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz elementami profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej".

Organizator kolonii: Towarzystwo Przyjaźni Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie
Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl