Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Nadszedł czas na kolejny etap prac nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W III etapie konsultacji poddajemy całość projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Do 29 października 2019 r. można zgłaszać uwagi.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  22.10.2019 r.
Termin zakończenia konsultacji:   29.10.2019 r.

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna: Wydział Polityki Społecznej, Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21, pokój 46.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2019r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy lub listownie na adres: 42-217, Urząd Miasta Częstochowa - Wydział Polityki Społecznej, ul. Focha 19/21 pok. 46,
- w formie elektronicznej na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:
- zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2020 przez NGO i wydziały merytoryczne,
- zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,
- wypracowaniem rekomendacji dotyczących zasad przydzielania dotacji w 2020 r. z uwzględnieniem zadań zleconych,
- upublicznieniem wypracowanych dokumentów.

Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl