Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dni Otwarte Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

22 i 23 października można kolejny raz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem i fizjoterapautą. To dobra okazja, by obejrzeć ośrodek i zapoznać się z jego pełną ofertą

Podczas rozpoczynających się we wtorek o godz. 12.00 Dni Otwartych Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie będzie można również obejrzeć wystawę prac nadesłanych na Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny "Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni wszyscy jesteśmy tacy sami ".

Centrum prowadzi wieloprofilową terapię skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Mogą się do niego  zgłaszać wszystkie osoby potrzebujące konsultacji i wsparcia związanego z rozwojem psychoruchowym dziecka, szczególnie  w przypadku dzieci do 10 roku życia. Można skorzystać zarówno z porad lekarskich, jak i pomocy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów oraz oligofrenopedagogów.

Zespół specjalistów ośrodka fachowym wsparciem i terapią obejmuje dzieci m.in.

  • które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;
  • wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem Apgar;
  • z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);
  • z porażeniem nerwów obwodowych (np porażenie splotu ramiennego);
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • z zespołami genetycznymi;
  • z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS - płodowym zespołem alkoholowym;
  • z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
  • z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy).

Pomoc mogą uzyskać również rodzice i opiekunowie. Ośrodek daje im wsparcie, możliwość spotkań grupowych, a także skorzystania z porad i prezentacji instruktażu ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

W Centrum działają: Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa, Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej, Dom Dziennego Pobytu im. Misia i Margolci, Klub Dziecka I Rodzica "SŁONECZKO".

Konsultacje, zajęcia i  terapie oferowane przez Centrum są dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy bezpłatne za wyjątkiem rehabilitacji ruchowej, i niezależne od oferty NFZ i placówek oświatowych (można korzystać z obu form wsparcia niezależnie od siebie i równolegle). Placówka działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Dni otwarte odbędą się 22 i 23 października 2019 roku  w godzinach 12.00 – 18.00. Oprócz konsultacji ze specjalistami i obejrzenia ośrodka, to także okazja do zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne oraz grupowe, które oferuje Centrum. Osoby zainteresowane konkretną godziną konsultacji proszone są o wcześniejszy kontakt z ośrodkiem (osobisty lub telefoniczny).

22 października zostaną również wręczone nagrody przedszkolakom biorącym udział w ogłoszonym z okazji dni otwartych konkursie plastycznym pt. „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni, wszyscy jesteśmy tacy sami”. Miał on na celu  upowszechnianie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością, odwołując się do takich wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja i szacunek dla ludzi z  niepełnosprawnością.

Dane kontaktowe:
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 59 43Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl