Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019 - ogłoszenie wojewódzkiego konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej. W ramach Konkursu przyznane będą nagrody finansowe i tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe statuetki. Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorstwa społeczne, które mają siedzibę, prowadzą działalność i oferują produkty/usługi na terenie województwa śląskiego.

Uczestnicy konkursu ponadto muszą posiadać bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2017 i 2018 lub inne roczne sprawozdania finansowe za te lata, zatwierdzone przez właściwy organ zatwierdzający.
Zgłoszenia przedsiębiorstwa społecznego może dokonać:
- podmiot ekonomii społecznej,
- jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna,
- przedstawiciel biznesu,
- osoba indywidualna,
- inny podmiot, który dostrzega pozytywną działalność danego przedsiębiorstwa społecznego w obszarze ekonomii społecznej,
- samo zainteresowane przedsiębiorstwo społeczne.
Zgłoszone przedsiębiorstwo społeczne musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie (za wyjątkiem sytuacji, gdy składa formularz we własnym imieniu).
W celu dokonania zgłoszenia konieczne jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru wraz z obligatoryjnymi załącznikami.
 

Zgłoszeń przedsiębiorstw społecznych należy dokonywać do 18 listopada 2019 r. w wersji papierowej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ulic Modelarskiej 10 i elektronicznie na adres: des@rops-katowice.pl.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu oraz sposobu składania zgłoszenia zawarto Regulaminie Konkursu oraz na stronie internetowej ROPS: https://es.rops-katowice.pl/ogloszenie-konkursu-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-w-wojewodztwie-slaskim-asy-slaskiej-ekonomiispolecznej-
2019/
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-96 lub mailowo kierując zapytania na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl.
Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Serdecznie zachęcamy uprawnione podmioty do składania zgłoszeń w Konkursie!

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” wraz z pisemną zgodą zgłaszanego przedsiębiorstwa społecznego na udział w Konkursie.
2. Regulamin Konkursu dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.
 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl