Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Pomoc dla niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Do 10 października osoby z niepełnosprawnością mogą składać w MOPS wnioski o dofinansowanie z PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dodatkowe środki można w tym roku uzyskać za elektroniczne złożenie wniosku.

Dofinansowanie obejmuje koszty edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Nabór dotyczy wniosków dla II Modułu programu „Aktywny samorząd”.

W tym roku pierwszy raz wprowadzono możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. Każdy kto skorzysta z platformy SOW  ma szansę otrzymać dofinansowanie o 800 zł większe w porównaniu do tych, którzy będą składać wnioski w wersji papierowej.

Kto może się ubiegać o pomoc?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), która studiuje w szkole wyższej lub uczy się w szkole policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku po raz pierwszy wnioski mogą być składane elektronicznie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy – SOW.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy SOW, dofinansowanie kosztów nauki może być zwiększone o kwotę w wysokości do 800 zł.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej, w siedzibie: Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy al. Niepodległości 20/22 (pokój numer 18), 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 19

Terminy przyjmowania wniosków

od 23 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd”

Źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl