Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Masz Głos, mającej na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi.

Akcja Masz Głos to propozycja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie działać w swojej społeczności i wprowadzać pozytywne zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Uczestnicy i uczestniczki przy wsparciu doświadczonych koordynatorów i koordynatorek regionalnych (w województwie śląskim wsparcia udziela Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) oraz ekspertek i ekspertów w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem, planują i realizują działania, wykorzystując możliwe formy dialogu między społecznością lokalną a samorządem. Celem tych działań jest doprowadzenie do określonej zmiany w swoim otoczeniu, która poprawi życie mieszkanek i mieszkańców i/lub wzmocni w nich poczucie możliwości wpływania na decyzje dotyczące ich miejscowości. Ponadto osoby uczestniczące w akcji Masz Głos mają dostęp do materiałów edukacyjnych i promocyjnych, mogą brać udział w szkoleniach, wymieniać między sobą doświadczenia oraz otrzymać mikrogrant na swoje działania.

Uczestnikami i uczestniczkami mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje, jeżeli podejmowane przez nie działania służą całej społeczności. W akcji biorą zatem udział stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne, oraz grupy mieszkanek i mieszkańców działające przy domach kultury, szkołach, bibliotekach itp.

Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Trwa ona około 10 miesięcy, rozpoczyna się od naboru i otwartych szkoleń wojewódzkich. Jej zwieńczeniem jest gala rozdania nagród "Super Samorząd", wręczanych na Zamku Królewskim w Warszawie za najskuteczniejsze działania. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami.

Nabór do akcji Masz Głos prowadzony jest na stronie www.maszglos.pl i potrwa do 30 września 2019 r.

Więcej informacji na temat akcji Masz Głos można uzyskać pod adresem https://www.maszglos.pl/ .Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl