Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej - zgłoszenia kandydatur

Do 18 września 2019 r. można zgłaszać kandydatury osób i podmiotów ekonomii społecznej wyróżniających się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w mieście.

Miasto to wspólne dobro nas wszystkich - wszystkich mieszkanek i mieszkańców, bez względu na przynależność do określonych grup czy kategorii społecznych. Powinno ono być przyjazne i dostępne dla wszystkich ludzi, w różnym wieku, z różnymi potrzebami, ale i różnymi ograniczeniami, wynikającymi np. ze stanu zdrowia. Każdy, kto zna osobę lub organizację pozarządową działającą na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, zgodnie z hasłem "Jesteśmy różni - jesteśmy równi", może wskazać ją, wypełniając wniosek nominacyjny. 

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej zostanie przyznana już po raz drugi. W 2018 roku laureatką została dr Edyta Widawska, założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, działającego od 2009 roku stowarzyszenia zajmującego się prawami człowieka, partycypacji społecznej, asystencji rodzin i mediacji społecznych, adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, inicjatorka i organizatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego "Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie", specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora.

Wniosek nominacyjny oraz szczegółowy regulamin przyznawania nagrody dostępny jest poniżej. Kandydatury można zgłaszać do 18 września br. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas Gali Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 2 października o godz.17:00 w Filharmonii

Na zdjęciu wręczenie Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w 2018 r.


Wniosek nominacyjny Nagrody Równości im. M. Biegańskiej

Regulamin Nagrody Równości im. M. Biegańskiej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl