Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
"Praca to jest to" - konferencja podsumowująca Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza na konferencję podsumowującą Program Aktywizacja i Integracja (PAI) pn. „Praca to jest to”, która odbędzie się 14 stycznia 2016 r. godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie, ul. Śląska 11/13.

Przypominamy, że przygotowany w ubiegłym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Program Aktywizacja i Integracja (PAI) pn. „Praca to jest to” był wspólnym działaniem instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych na rzecz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program objął osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, z ustalonym III profilem pomocy, pakietem działań łączących elementy aktywizacji zawodowej (prace społecznie użyteczne) oraz integracji społecznej (warsztaty obejmujące poradnictwo grupowe i indywidualne). Uczestnicy dwóch edycji programu (110 osób bezrobotnych - 40 osób z miasta Częstochowy i 70 z gmin powiatu częstochowskiego: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Konopiska, Poczesna, Olsztyn, Rędziny) w okresie dwóch miesięcy wykonali 80 godzin prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnych społeczności oraz uczestniczyli w 80 godzinach warsztatów w ramach specjalistycznego poradnictwa: grupowego (64 godziny) i indywidualnego (16 godzin).

 Program Konferencji
10.00 - 10.15:  Powitanie uczestników
10.15 - 10.25:  Otwarcie konferencji: Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy
10.25 - 10.45:  Rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Częstochowy jako dobra praktyka samorządu  - Adrian Staroniek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Częstochowy
10.45 - 11.10:  Program Aktywizacja i Integracja (PAI) pn. „Praca to jest to” - założenia, realizacja i wnioski  -  Barbara Biernacka, kierownik Działu Programów i Analiz PUP Częstochowa
11.10 - 11.30:  Podejmowanie pracy szansą na powodzenie -  Sylwia Szczygłowska i Katarzyna Walioszczyk  -  Urbaniak, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie - realizator PAI w części „Integracja”
11.30 - 11.45: Dyskusja
11.45 - 12.00: Podsumowanie konferencji i podziękowania

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl