Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wsparcie dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto

Od 2 stycznia 2018 r. Fundacja Chrześcijańska „Adullam” realizuje projekt „Stare Miasto – Nowe Życie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny.

Celem zadania publicznego jest zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, z założeniem:

  • reintegracji społecznej, polegającej na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

  • reintegracji zawodowej, polegającej na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 300 osób z terenu dzielnicy Stare Miasto. Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i przyczyniają się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu mogą liczyć na indywidualne podejście oraz opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia.

Oferowane wsparcie odbywa się w ramach:

  • Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, działającego od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00

  • Klubu Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia dla osób z dzielnicy Stare Miasto

  • Organizowania Społeczności Lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto

Termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2020 roku. Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa.

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa, tel. 34 365 39 46, e-mail: biuro@adullam.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.adullam.pl/projekt-stare-miasto-nowe-zycie/

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl