Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
8,3 mln zł. na aktywację bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał ponad 8 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (I)”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2. Częstochowa otrzymała w sumie 8 mln 309 tys. 700 zł. - To kolejny już projekt, które będzie służył dalszej poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Niedawno udało się pozyskać ponad 11 mln zł na aktywizację młodych bezrobotnych, teraz są duże środki na pomoc dla grupy osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia. Trzeba docenić starania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, dzięki którym PUP otrzymał najwyższe dofinansowanie w województwie, biorące pod uwagę potrzeby, w tym trudniejszą sytuację w powiecie ziemskim - mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Z drugiej strony cieszy fakt, że w samej Częstochowie stopa bezrobocia spadła już poniżej 10%. Mam nadzieję, że ta pozytywna tendencja będzie się - także dzięki środkom z EFS - nadal utrzymywać. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie grupa 735 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Częstochowa z ustalonym I lub II profilem pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup: - kobiety; - osoby powyżej 50. roku życia; - osoby niepełnosprawne; - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z takich form aktywizacji zawodowej jak staże, szkolenia, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Udzielanie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności i predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Projekt będzie realizowany do końca roku. Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że bezrobotnych w Częstochowie nadal ubywa. Stopa bezrobocia na koniec czerwca wyniosła w Częstochowie 9,8% i była niższa od stopy na koniec maja o 0,6 %. Z kolei liczba bezrobotnych wyniosła - na koniec lipca - 10 203 osoby, czyli o 395 mniej niż w czerwcu 2015 r. oraz o 3 280 mniej niż w lipcu ubiegłego roku. Warto podkreślić, że ostatnia stopa bezrobocia w mieście Częstochowa jest niższa niż stopa bezrobocia w Polsce o 0,5 %. Na podstawie informacji z PUP w Częstochowie.

 

Źródło: Aktualności  www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl