Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
OHP - świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży

Świetlica środowiskowa przy Ochotniczym Hufcu Pracy realizuje program "Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. W ramach tego programu przed wakacjami odbyła się dla dzieci i młodzieży wycieczka do Pszczyny.

Podopieczni świetlicy zwiedzili z przewodnikiem Pałac Książąt Pszczyńskich, poznali jego dzieje i bogaty oryginalny wystrój pomieszczeń. Odwiedzili także Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie, gdzie  dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat zwierząt żyjących w polskich lasach.

Świetlica środowiskowa przy Terenowym Oddziale Stowarzyszenia Ochotnicze Hufce Pracy jako placówka wsparcia dziennego swoim działaniem obejmuje ponad 30 osobową grupę dzieci i młodzieży. Zajęcia w swietlicy obejmują zakres działań reedukacyjnych, profilaktycznych i kulturalno-oświatowych. Podopieczni z pomocą pedagogów mogą niwelować niepowodzenia szkolne, nadrabić materiał czy poprawiać bieżące oceny w szkole. Uczestniczą także w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz usprawniających komunikację interpersonalną.

Priorytetowe zadania realizowane w świetlicy to spotkania ze specjalistami terapii uzależnień, psychologami czy socjoterapeutam, dzięki którym uczestnicy dowiadują się jak niebezpieczny jest kontakt z środkami psychoaktywnymi, alkoholem, dopalaczami i jak można uniknąć zagrożeń z tym związanych. W pracy świetlicy środowiskowej OHP bardzo ważne miejsce zajmują działania kulturalne, sportowe  i rekreacyjne. Ważne też jest to, że codziennie podopieczni mogą otrzymać ciepły posiłek w świetlicy. 

Działalność świetlicy OHP jest dofinansowana z budżetu Gminy Miasto Częstochowa.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl