Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Pomoc żywnościowa i usługi opiekuńcze w Częstochowie

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 21 czerwca zakończył zadanie zlecone FEAD. W edycji programu operacyjnego: pomoc żywnościowa FEAD 2018/2019 uczestniczyło 1513 osób. Stowarzyszenie wydało 72 tony żywności na kwotę ponad 350 000 tyś. złotych, a 3068 osób objęto w tym roku usługami opiekuńczymi.

Z środków otrzymanych z Urzędu Miasta Częstochowy Stowarzyszenie pokryło koszty utrzymania magazynu oraz zatrudnienia osoby koordynującej zadaniem. Pomoc żywnościowa została skierowana do najbardziej potrzebujących i najuboższych rodzin oraz osób samotnych z Częstochowy.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Osoby objęte świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej muszą być zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie poprzez wydanie decyzji w zakresie świadczenia usługi opiekuńczej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r poz. 163 z późn. zm.).

Usługi opiekuńcze prowadzone są w miejscu zamieszkania/pobytu podopiecznego przez opiekunki zatrudnione przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, które wykonują obowiązkowe zakresy czynności:

 1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, w tym m.in.:
  - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego,
  - przygotowywanie (lub dostarczanie) prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza,
  - karmienie podopiecznego.

 2. Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.:
  - sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa podopieczny (w tym także np. mycie okiem i pranie dywanów),
  - dbanie o sprzęty codziennego użytku (np. ścieranie kurzy, mycie naczyń, pranie, wynoszenie śmieci),
  - utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu.

 3. Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:
  - podawanie leków,
  - zamawianie wizyt lekarskich,
  - realizacja recept w aptece,
  - kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).

 4. Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem, w tym m.in.:
  - podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe),
  - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym,
  - pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne prowadzone są na terenie Miasta Częstochowy co najmniej przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 20:00. W uzasadnionych przypadkach, usługi wykonywane są również w soboty, niedziele i dni świąteczne.

W okresie od stycznia do maja objęto opieką 3068 podopiecznych:Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl