Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Centrum dzwoni - praca dla osób z niepełnosprawnością

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie realizuje projekt „Centrum Dzwoni” w Częstochowie - Centrum Doradztwa Zawodowego i Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością Edycja III. Czas trwania projektu: 1.04.2019-31.03.2022 roku.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, zmierzających do zatrudnienia tych osób na otwartym rynku pracy z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego.

Projekt obejmuje nastepujące działania:

1. Współpraca specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, trener pracy.

2. Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej.

3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy  i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4. Znajdowanie pracy przez BO-przy wsparciu trenera pracy: aplikacja cv, rozmowy z pracodawcami, organizacja praktyk, staży pracy.

5. Działania zmierzające do pozyskiwania pracodawców w celu zatrudnienia beneficjentów projektu.

 6. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim-działania dostosowane do indywidualnych potrzeb Beneficjentów np. wsparcie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, formalnych, środowiskowych.

Działania będą ukierunkowane na podniesienie kompetencji zawodowych oraz społecznych osób z niepełnosprawnością,  co w konsekwencji doprowadzi do wejścia tych osób na otwarty rynek pracy.

Rekrutacja: 

Projekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym  i znacznym: głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi (z symbolami na orzeczeniu U,P,R,C,N,O,R i sprzężeniami) w wieku 18 r.ż-57r.ż.-kobiety, mężczyźni 18 r.ż-62 r.ż. z terenu powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

Aplikacja zgłoszeń:

Trener pracy: Malwina Smolińska, tel. 888-067-713, mail:malwina-smolinska@wp.pl

Regulamin rekrutacji beneficjentów projektu "Centrum dzwoni w Częstochowie".


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl