Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Porozumienie „Częstochowa- mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”.

1 grudnia podczas konferencji zorganizowanej w ramach Częstochowskiego Dnia Profilaktyki w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego podpisano porozumienie „Częstochowa- mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”.

Porozumienie w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej w imieniu Gminy Miasta Częstochowy podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk , a w imieniu Partnerów - Iwona Michalska –Wierusz i Sylwia Polańska z Częstochowskiego Stowarzyszenia „Etoh”.

Do partnerstwa przystąpiły działające na terenie miasta instytucje i organizacje pozarządowe: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, Klub Abstynenta „Wytrwałość”, Abstynenckie Stowarzyszenie Klub Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Rozsądek”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowski Ośrodek Szkolenia Wyczynowego, Fundacja Integracji Społecznej Feniks, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Koło Częstochowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Centrum Terapii, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla rodziny”, Odział Okręgowy w Częstochowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Celem Porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii).

Liderem Porozumienia jest Gmina Miasto Częstochowa i swoje działania realizuje przy pomocy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Partnerzy są odpowiedzialni m.in. za organizację konferencji, spotkań i warsztatów oraz realizację innych działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym.

 

Częstochowski Dzień Profilaktyki pod hasłem "Nie gódź się na przemoc. Pomóż sobie i innym" poświęcony był przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i uzależnieniom od substancji psychoaktywnyh. W programie konferencji, którą otworzył zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak, znalazła się m.in. prezentacja sondażu ulicznego o postrzeganiu przemocy przeprowadzonego przez studentów Akademii im. Jana Długosza, wystąpienie grupy teatralnej z Zakładu Karnego w Lublińcu pod opieką Ewy Gimińskiej, wykład „Uzależnienia a przemoc” Joanny Banasiak, eksperta PaT, pedagoga szkolnego ZST w Częstochowie; debata o przemocy z udziałem licealistów i studentów oraz mini scenki o tym, gdzie szukać pomocy w wykonaniu studentów AJD.

Organizatorami Częstochowskiego Dnia Profilaktyki był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Treść porozumienia – w załączniku poniżej.

Plik Porozumienie „Częstochowa - mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”

 

źrodło: www.czestochowa.pl

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl