Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowskie Dni Profilaktyki 2019

W ramach „Częstochowskich Dni Profilaktyki 2019”, 6 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie odbędzie się kolejna edycja zajęć dla dzieci i młodzieży, promujących aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego oraz propagujących wiedzę na temat zdrowego trybu życia, pozbawionego uzależnień i postawę opartą na szacunku i tolerancji.

Podczas imprezy odbędzie się Konkurs na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez uzależnień, przemocy i agresji”. Spektakle zaprezentują uczniowie i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym osobe będące pod opieką placówek wsparcia dziennego, które w teminie do 20 maja br. zgłosiły chęć udziału w konkursie. Ponadto podzieleni na mniejsze zespoły uczestnicy i uczestniczki Częstochowskich Dni Profilaktyki będą mogli wziąć udział w warsztatach antydyskryminacyjnych, m.in. w grze „Na tropie uprzedzeń”. Całości będą towarzyszyć zajęcie rekreacyjno-sportowe.

Przedsięwzięcie koordynuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta ds. równych szans.

Dodatkowych informacji udziela: Kinga Wolnik, Referat Zatrudnienia i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, tel. 34 370 73 98, e-mail: kwolnik@czestochowa.um.gov.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl