Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy  w Częstochowie prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego przy ul. Sikorskiego 56. 

 Placówka funkcjonuje w budynku przy Szkole Podstawowej Nr 38 w Częstochowie. Praca wychowawców skupiała się ostatnio na następujących formach i metodach pracy z dziećmi: zajęcia plastyczne związane ze Świętami Wielkanocnymi, nauka podstaw gry w szachy, zmiana dekoracji sali - wspólne wykonanie gazetki ściennej, regularne zajęcia sportowe np.: gra w mini piłkę nożną, zbijaka, gry i zabawy ogólnorozwojowe, pląsy przy muzyce, zajęcia komputerowe, zajęcia wyrównujące braki w nauce. Regularnie rozdawana jest również żywność pozyskana od Banku Żywności.

Systematyczna praca w placówce uczy podopiecznych jak konstruktywnie spędzać wolny czas oraz wpływa  na rozwój ich zainteresowań i zdolności.

Zajęcia mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka, poprawę wizerunku wychowanka w środowisku szkolnym i rówieśniczym, promocję wychowanków do klasy programowo wyższej, poprawę wyników nauczania oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i życiowych, jak również poprawę relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl