Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
„Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama”

Miasto Częstochowa otrzymało dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2019  pt. „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama”. Zaplanowane działania skierowane są do uczniów ośmiu klas VII oraz nauczycieli dwóch szkół podstawowych, 600 uczniów szkół średnich oraz specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2019 roku.

Wyżej wymieniony projekt został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymując dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Kwota dotacji to 20.358,00 zł finansowana ze środków budżetu państwa. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przy współpracy z Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej.

Celem projektu między innymi jest zapobieganie przemocowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec zjawiska przemocy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, złością, kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności stawiania granic w relacjach interpersonalnych, poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwych ścieżek uzyskania pomocy, weryfikacja stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Ośrodek - realizując projekt - będzie współpracował z Zespołem Interdyscyplinarnym, Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl