Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Moje życie wolne od uzależnień - program profilaktyczny dla młodzieży

Fundacja Nowe Horyzonty realizuje program profilaktyczny „Moje życie wolne od uzależnień”.  Programem objętych jest osiem częstochowskich szkół.

W marcu i kwietniu zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego, natomiast w maju i w czerwcu planowana jest realizacja w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki oraz w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej.  W pozostałych szkołach program zostanie zrealizowany po przerwie wakacyjnej.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości uczniów na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne w młodym wieku, a przy tym wzmocnienie czynników chroniących w zakresie rozwoju samoświadomości i poczucia własnej tożsamości, a także umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Zajęcia prowadzone są przez trenerów profilaktyków w klasach do 30 osób i mają charakter warsztatowy. Warsztaty realizowane są w duchu profilaktyki pozytywnej. Poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami, skupiają się one na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywane są dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl