Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Stowarzyszenie Rotundus dla dzieci i młodzieży

Domy Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Rotundus są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego dla czternastu wychowanków. Domy działają w oparciu o wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Podstawową finansową prowadzenia domów w 2019 roku jest umowa z Urzędem Miasta Częstochowa o powierzenie zadania p.n „ Opieka i wychowanie czternastu wychowanków w Domu Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży”. Dla zwiększenia standardów opieki i wychowania członkowie Stowarzyszenia pozyskują środki z innych źródeł: sponsorów, darowizn, programów, itp.

Za główne cele domów uznaje się:
- opiekę i wychowanie dziecka w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków   rodzinnych
- budowanie atmosfery bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości
- dostosowywanie metod pracy z dzieckiem do jego potrzeb i możliwości
- współpracę z dzieckiem i jego wsparcie, na miarę potrzeb rozwojowych
- jak najpełniejsze przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania
- kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji i współpracy
- modelowanie postaw prospołecznych
- uczenie wyznaczania i przestrzegania granic, asertywności
- wykształcanie umiejętności dawania i brania
- troska o zdrowie i aktywizowanie dziecka do różnorodnych działań, służących jak   najpełniejszemu rozwojowi psychofizycznemu
- współdziałanie z rodzicami (opiekunami) dziecka
- prowadzenie działań mających na celu skrócenie czasu pobytu dziecka w placówce i jego powrót do środowiska rodzinnego lub znalezienia rodziny zastępczej albo adopcję.

Więcej informacji na temat działań placówek znajduje się na stronie internetowej www.rotundus.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl