Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Czas na profilaktykę

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki rusza z nowym projektem profilaktycznym, służącym uświadomieniu, jak ważna jest troska o własne zdrowie.

Hasłem przewodnim przedsięwzięcia jest CZAS. W przypadku nawiązania do zdrowia, CZAS ma ogromne znaczenie w kategorii "zdążyć" - zdążyć z badaniem, z diagnozą, z leczeniem. Idąc tym torem, aby "zdążyć" niezwykle ważna jest PROFILAKTYKA, dlatego projekt ma wpłynąć na uczestników, aby w ferworze dnia codziennego zwrócili uwagę na swoje zdrowie, zadbali o nie. Bardzo często obowiązki codzienne powodują, że zapominamy o tym, co powinno być dla nas wszystkich najważniejsze - o zdrowiu własnym i naszych najbliższych.

Poprzez projekt częstochowskie Amazonki chcą nauczyć mieszkańców, jak walczyć o zdrowie własne i innych w chwili kiedy spotyka nas to co najgorsze-choroba. Adresatami projektu będą mieszkańcy północnego subregionu województwa śląskiego (Częstochowa, Koniecpol, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański).

PRZEDMIOT PROJEKTU - Profilaktyka walki z chorobami nowotworowymi.

CEL - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców północnego subregionu województwa śląskiego w życie publiczne, ochronę i promocję zdrowia.

REKRUTACJA:

Pierwszeństwo będą miały osoby, które:

- są zagrożone rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem jąder i rakiem gruczołu krokowego,

- u których w rodzinie występowały ww. schorzenia onkologiczne,

- mają niski status materialny,

- zamieszkują na obszarach wiejskich.

Projekt CZAS na PROFILAKTYKĘ obejmuje 4 moduły: UŚWIADAMIANIE, EDUKACJA, PROFILAKTYKA, DZIAŁANIE.

  1. W ramach pierwszego modułu, który potrwa od maja do grudnia, odbędzie się akcja informacyjno-promocyjna. Rozpocznie ją konferencja inaugurująca oraz 5 sesji informacyjnych w 5 powiatach.

  2. Drugi moduł, również trwający do grudnia to seminaria tematyczne - zajęcia edukacyjno-warsztatowe oraz konferencja podsumowująca projekt. Seminaria odbędą się metodami aktywnymi (prelekcja specjalisty wraz z warsztatami w asyście pielęgniarki z użyciem pomocy dydaktycznych).

  3. W ramach trzeciego modułu (od czerwca do grudnia) odbędą się badania profilaktyczne dla:

    •    kobiet: m.in. morfologia, usg tarczycy, usg piersi, mammografia, cytologia

    •    mężczyzn – usg jąder, oznaczenie markera PSA (antygena prostaty)

  4. Czwarty moduł (czerwiec – grudzień) obejmie 4 wizyty studyjne do różnych grup aktywności społecznej - z ofertą edukacyjno-promocyjną projektu w celu umożliwienia aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy.

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów dydaktyczno-szkoleniowych.

Zainteresowani mogą się zgłaszać do biura projektu - Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki: ul. Staszica 10, tel. 509 656 937

www.czestochowskieamazonki.pl

Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl