Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Współczesny rynek pracy - międzynarodowa konferencja naukowa na UJD

Zakład Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na V Międzynarodową Konferencję Naukową pt: „Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w kontekście zmian demograficznych oraz migracji zarobkowych - wyzwania dla integracji zawodowej i społecznej”.

Konferencja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i jest połączona z podsumowaniem realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego  pt. „Innowacyjne doradztwo promujące udział osób 50+ w rynku pracy i życiu społecznym”.

Głównym celem Konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i społecznej ww. grup oraz wypracowanie rekomendacji dla przedstawicieli władz i wszystkich interesariuszy.

Tematyka Konferencji związana jest ściśle z realizowanym przez Zakład Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (we współpracy
z Hochschule der Bundesagentur für Arbeit – (HdBA) w Mannheim oraz Uniwersytetem w Splicie)  Międzynarodowym Projektem Naukowo-Badawczym pt. „Innowacyjne doradztwo promujące udział osób 50+ w rynku pracy i życiu społecznym”. Dlatego też część Konferencji poświęcona zostanie zaprezentowaniu wyników ww. projektu.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 planowana godzina rozpoczęcia godz. 9:00.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty ewentualnego dojazdu oraz noclegu* Uczestników!

* Koszt noclegu po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem

Udział w Konferencji należy potwierdzić do 20 maja 2019 przesyłając kartę zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy odesłać na adres mailowy:

w.duda@ujd.edu.pl lub j.gorna@ujd.edu.pl

Karta zgłoszenia udziału w konferencji.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl