Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nabór pracodawców zainteresowanych organizacją staży

Trwa nabór pracodawców zainteresowanych organizacją staży zawodowych w ramach projektu "Z nową pracą w lepszą przyszłość"

Pracodawcy mogą ubiegać się o organizację min. 3 miesięcznego stażu zawodowego dla uczestnika lub uczestniczki projektu.

Pracodawca nie ponosi kosztów organizacji stażu. Biuro Projektu pokrywa koszty stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej staż.

Pracodawca otrzyma od Biura Projektu środki finansowe na refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego z tytułu sprawowania opieki. Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej staży finansowanych przez Unię Europejską od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie stażu tj. w oparciu o jedną z trzech poniższych możliwości:

1) umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu;
2) umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. wartość umowy - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);
3) umowę o dzieło - wartość umowy min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Fundacja Dla Rozwoju
al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa

znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com, tel. 787-682-912

Projekt "Z nową pracą w lepszą przyszłość" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl