Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dzień otwarty Zespołu Szkół Specjalnych nr 45

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 zaprasza w środę, 20 marca przyszłych uczniów wraz z rodzicami na dzień otwarty. Doświadczeni specjaliści już od godz. 9.00 chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Będzie też można obserwować różnorodne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 to szkoła dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym niepełnosprawność ruchowa, autyzm, inne całościowe zaburzenia rozwojowe). W skład ZSS wchodzą: szkoła podstawowa specjalna, z oddziałami gimnazjalnymi, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 obchodziła 50-lecie swojego istnienia.
Od 20 lat szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia, które odbywają się w domu ucznia lub na terenie szkoły.

Od 2016 roku na terenie szkoły działa Punkt Konsultacyjny Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC, którego głównym celem jest udzielanie porad i wskazówek rodzicom, pedagogom, terapeutom w pracy z osobami, które mają trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej, porad systematycznie udzielają oligofrenopedagodzy i terapeuci komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Szkoła jest wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne, wykorzystuje nowatorskie metody i formy pracy z osobami z niepełnosprawnością. Uczniowie korzystają ze specjalistycznych pracowni, m.in. sali doświadczania świata, integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, terapii ruchowej, gabinetu do terapii metodą Tomatisa, pracowni gospodarstwa domowego.

W ZSS nr 45 realizowany jest projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczennice i uczniowie w jego ramach mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach indywidualnych (m.in. terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii Integracji Sensorycznej, terapii Tomatisa, Biofeedback) oraz grupowych (m.in. w zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne, zajęciach rozwijających możliwości komunikacyjne uczniów).

Cele edukacyjno-terapeutyczne szkoły realizowane są m.in. podczas terapii - edukacyjnej, metodą Tomatisa, zajęciowej, ruchowej, w tym terapii ręki, logoterapii, komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, terapii jedzenia oraz karmienia terapeutycznego, muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej, arteterapii, dogoterapii, integracji sensorycznej (SI), terapii Masgutowej i wielu innych dostosowanych indywidualnie dla ucznia.
Szkoła oferuje też liczne zajęcia pozalekcyjne, działa m.in. Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, zespół instrumentalno-wokalny „Guiro”, zespół teatralny „Pigmalion”, zespół muzyczno-taneczny „BIS”, Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Promienie”, Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Koło PTTK.

Budynek szkoły jest przystosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ma windę i podjazdy; jest też bardzo dobrze zlokalizowany, z dogodnym dojazdem MPK (autobusy i tramwaj).
Od ubiegłego roku, przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 działa też plac rekreacji dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, gdzie na bezpiecznej nawierzchni, zamontowano m.in. karuzelę i huśtawkę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 otrzymał w 2015 roku Certyfikat Prezydenta Miasta Częstochowy „Miejsce przyjazne dla osób z niepełnosprawnością”.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel.: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl
Strona internetowa - http://zss45.edu.pl/

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl