Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowa silna dzielnicami

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do skorzystania z oferty Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach których realizowane są m.in. działania o charakterze animacyjnym,  środowiskowym i edukacyjnym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Częstochowianki i częstochowianie mogą korzystać z oferty 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych, w ramach których realizowane są: działania o charakterze animacyjnym (m.in. promowanie współpracy sąsiedzkiej – np. organizacja pikników sąsiedzkich, happeningów; organizowanie współpracy partnerskiej; inicjowanie ruchów obywatelskich, wspieranie grup nieformalnych; organizowanie warunków do coraz większego włączania mieszkańców w życie dzielnicy; wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów), działania o charakterze środowiskowym (promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzenie Klubów Środowiskowych; integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; przełamywanie stereotypów i integracja osób bezdomnych), działania o charakterze edukacyjnym (promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich; upowszechnianie wiedzy dotyczącej grup marginalizowanych; promowanie aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu; prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców), organizacja i prowadzenie Szkoły Budżetu Domowego (m.in. planowanie wydatków; prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu gospodarowania środkami finansowymi – np. dotyczących zasad funkcjonowania instytucji finansowych na rynku, konsekwencji zaciągania zobowiązań; prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej).

Na terenie miasta utworzono 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL):

Lp.

Nazwa DOSL

Adres DOSL

Nr telefonu DOSL

Strona internetowa DOSL

1

DOSL Gnaszyn-Kawodrza

ul. Spółdzielczości 4a

42-280 Częstochowa

668 426 912

http://aktywna-czestochowa.pl/dosl-gnaszyn-kawodrza

2

DOSL Raków

Aleja Pokoju 13

42-207 Częstochowa

669 141 836

http://aktywna-czestochowa.pl/dosl-rakow

3

DOSL Śródmieście

Aleja Kościuszki 13

42-202 Częstochowa

663 750 534

https://fdr.com.pl/klub/

4

DOSL Mirów

ul. Złota 47

42-202 Częstochowa

517 504 501

http://www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/dosl-mirow-czestochowa/

5

DOSL Wyczerpy-Aniołów

ul. Norwida 11/15

42-200 Częstochowa

666 651 302

http://perasada.czest.pl/dzielnicowy-osrodek-spolecznosci-lokalnej/

6

DOSL Kiedrzyn

ul. Ludowa 95

42-215 Częstochowa

513 945 156

http://www.tpdoo.org/index.php/dzielnicowy-orodek-spoecznoci-lokalnej-kiedrzyn

7

DOSL Północ

ul. Czecha 21
42-224 Częstochowa

572 376 688

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

8

DOSL Ostatni Grosz

ul. Bardowskiego 21 A
42-216 Częstochowa

572 376 590

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

9

DOSL Podjasnogórska

ul. Pułaskiego 59/65
42-217 Częstochowa

572 376 671

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

10

DOSL Dźbów

ul. Rydla 4
42-271 Częstochowa

572 376 632

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

11

DOSL Grabówka

ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa

572 377 069

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

12

DOSL Lisiniec

ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa

572 377 071

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej

13

DOSL Błeszno

ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa

572 376 696

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny. Całkowita wartość projektu to  4 943 231,30 zł,  przy 95 proc.wartości

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl