Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Badanie liczby osób bezdomnych w Częstochowie

W nocy z 13 na 14 lutego w Częstochowie odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Wyniki będą znane na przełomie lutego i marca. Koordynatorem badania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Współrealizatorami akcji badania liczby osób bezdomnych byli członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w Częstochowie, m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia (w tym oddziały SOR i ZOL-e), Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, izba wytrzeźwień.

Podczas badania przeprowadzono anonimową ankietę, której celem było pozyskanie informacji o osobach bezdomnych na terenie Częstochowy, co umożliwi jeszcze dokładniejsze planowanie i realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz ograniczenia negatywnych jej skutków.

Badanie odbywało się zarówno w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”), jak i w szpitalach (w tym w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, Hospicjum, Areszcie Śledczym, Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień), placówkach leczenia odwykowego, ośrodku interwencji kryzysowe, na dworcach kolejowych, dworcu PKS oraz miejscach niemieszkalnych.

Liczeniem bezdomnych w miejscach niemieszkalnych zajmowały się dwa patrole - jeden Straży Miejskiej, a drugi Policji. W ich skład weszli także streetworkerzy.

Patrole odwiedziły 46 miejsc niemieszkalnych, gdzie bezdomnym udzielono pomocy doraźnej w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa, a także termosów, koców i kołder.

Poprzednie badanie miało charakter wojewódzki i odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 roku. Wówczas na terenie miasta przebywało 371 osób bezdomnych.

Badanie ogólnopolskie jest realizowane co dwa lata. W Częstochowie od 2012 r. odbywa się corocznie, ze względu wojewódzkie badanie liczby osób bezdomnych, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim.

Na podstawie inf. z MOPS
źródło: www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl