Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wielosektorowa współpraca we wsparciu osób i rodzin - konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokument powstał przy udziale ekspertów z czterech województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz opolskiego. Jego podstawowym celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współdziałania pomiędzy instytucjami pomocy społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model opiera się na założeniu, że nie ma jednej optymalnej formy wsparcia dla osób czy rodzin korzystających z pomocy społecznej, a jedynie wykorzystując potencjał oraz zasoby lokalnych instytucji można zaproponować bardziej spersonalizowane formy wsparcia uwzględniające ich specyficzne potrzeby. Model zawiera więc proponowany wzór współpracy nie tylko z klientami i na ich rzecz, ale również pomiędzy lokalnymi instytucjami czy zespołami pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Modelu oraz podzielenia się z nami Państwa opinią na temat zaproponowanych w nim założeń i rozwiązań. Wszelkie spostrzeżenia będą bardzo pomocne w przygotowaniu ostateczniej wersji Modelu do pilotażu, który zapoczyna się w kwietniu bieżącego roku.
Konsultacje w formie elektronicznej prowadzone będą do dnia 05 marca 2019 r. Uwagi można składać wypełniając formularz zgłaszania uwag i przesyłając na adres kskwiercz@rops-katowice.pl

Dokumenyu i więcej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl