Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
„Mały Książę” od wielkich spraw

Po raz 12 w ogóle, a czwarty raz w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana odbył się „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”. Ta charytatywna impreza w największej mierze jest uwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy dzieci i młodzieży ze świetlicy „Życie poza szkołą”. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy, instytucji i organizacji, partnerów, darczyńców i wolontariuszy udało się zabrać wszystkich zebranych w magiczną podróż z „Małym Księciem”.

         „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” to uroczystość, podczas której ponad 500 dzieci otrzymuje od Mikołaja wymarzony prezent. Aby mogło do tego dojść, potrzeba wielu miesięcy pracy i wspólnych działań. „Nie sposób zliczyć, ile osób jest zaangażowanych w organizację tej imprezy. Z roku na roku jesteśmy mile zaskakiwani chęcią współpracy i niesienia pomocy dzieciom. To nas mobilizuje w przygotowaniach do kolejnego „Mikołaja z ulicy Krakowskiej“ – podkreśla Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam“. Przedsięwzięcie ma wiele punktów logistycznych, związanych z dekoracjami, specjalnie uszytymi strojami i tematem przedstawienia, które łączy w całość Małgorzata Grudzińska, a pomaga jej w tym grono mniej lub bardziej tajemniczych „Pomocników Mikołaja“. W zespole złożonym z Barbary Tryby i Arkadiusza Kluby, kadry Fundacji i pracowników świetlicy „Życie poza szkołą“, jak również wielu osób i podmiotów związanych z działaniami prowadzonymi w społeczności lokalnej dzielnicy Stare Miasto, kilka miesięcy wcześniej rozpoczynają się intensywne prace nad scenariuszem wydarzenia oraz całościową oprawą tej dedykowanej najmłodszym uroczystości.

            Tego wieczoru to dzieci są najważniejsze. I to właśnie one, w podzięce, przygotowują spektakl, który adresują zarówno do Mikołaja, jak i swoich kolegów i koleżanek, ich opiekunów i rodziców. 3 grudnia 2018 roku zebrani w Filharmonii goście i rodzice obejrzeli widowisko słowno-muzyczne „Mały Książę“, oparte na powieści Antoine de Saint-Exupery’ego pod tym samym tytułem. Kim jest Mały Książę? Jaka jest jego historia? W opowieści Małego Księcia ukryta jest uniwersalna prawda o życiu. „Mały Książę” to przestroga dla wszystkich ludzi, którzy są oczarowani władzą, bogactwem, sławą i pozycją społeczną, wiedzą, bezrefleksyjnym działaniem czy szukaniem łatwego zapomnienia. Antoine de Saint-Exupery przypomina nam, że po oczarowaniu wizją łatwego i wygodnego życia, musi przyjść spojrzenie na to, co daje człowiekowi szczęście, a ukryte jest w mocy prawdziwej przyjaźni.

            Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy, darczyńców, członków i przyjaciół Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” został współfinansowany ze środków Gminy Miasto Częstochowa i zrealizowany jako działanie partnerskie w ramach zadania publicznego „Stare Miasto – Nowe Życie” powierzonego do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa i współfinansowanego ze środków EFS.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl