Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nagrody Laur i Mecenas Pomocy Społecznej i certyfikaty dla miejsc przyjaznych mieszkańcom

18 grudnia w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy ,,Laur Pomocy Społecznej” i ,,Mecenas Pomocy Społecznej”. Podczas spotkania wręczono również certyfikaty ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością" i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi".

„Laur Pomocy Społecznej” - przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.

„Mecenas Pomocy Społecznej” to nagroda przyznawana jest podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Laur Pomocy Społecznej - w kategorii osoba fizyczna otrzymała Urszula Sprącel-Kudrzyn. Laureatka od 2005 roku zaangażowana jest w pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W latach 2005-2006 zakładała w Częstochowie Klub Pomocy Wzajemnej ''Praca''. W roku 2007 została kierownikiem Centrum Integracji Społecznej przy Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.
W 2013 r. utworzyła Fundację Integracji Społecznej „Feniks”, która kontynuuje działalność Centrum Integracji Społecznej. Obecnie działalność CIS dynamicznie się rozwinęła głównie poprzez pozyskiwanie miejsc pracy dla uczestników projektu i dobrej współpracy ze służbami miejskimi (UM, PUP, MOPS, MOSIR).

Laur Pomocy Społecznej - w kategorii zbiorowej trafił do Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz ogółu społeczności znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Towarzystwo prowadzi starania wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży. Młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych w placówkach prowadzonych przez CZTPS otrzymuje profesjonalną pomoc terapeutyczną. Udzielane jest wsparcie oraz interdyscyplinarna pomoc osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Towarzystwo prowadzi: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ludki z Blaszanej Budki", Placówkę Socjoterapeutyczną „Przystanek Bardo” oraz Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci „Pikuś”.

Nagrodę Mecenas Pomocy Społecznej odebrał Krzysztof Ledwoń - przedsiębiorca, od 1982 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany na największych europejskich imprezach branżowych. Wspiera idee ekonomii społecznej, propaguje przedsiębiorczość w Częstochowie. Od 2013 r. współpracuje z Fundacją Integracji Społecznej Feniks. Nagrodzony jako „Przedsiębiorca Wrażliwy Społecznie” za zaangażowanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz budowanie przyjaznego środowiska dla aktywacji społecznej oraz zawodowej osób mających trudności na rynku pracy, szczególnie za promowanie i duży wkład w działania Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że Manufaktura” oraz Centrum Integracji Społecznej Fundacji Feniks. Odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką za Zasługi Województwa Śląskiego, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za Szczególne Zasługi dla Żołnierzy Wojska Polskiego, Złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju, Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za zorganizowanie wystawy „Husaria broń wschodu”.

W czasie spotkania wręczono również certyfikaty ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością" oraz „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Certyfikat ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością"

  • Urząd Miasta Częstochowy Wydział Podatków i Opłat, al. Wolności 30,

  • Fundacja Mozaika,

  • SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej.

Certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”

  • Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego,

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Oddział Pediatryczny,

  • Lodziarnio-Kawiarnia „Caramelito"'

  • Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego, Filia nr 10 przy ul. Michałowskiego 20.

Statuetki Laur i Mecenas Pomocy Społecznej wykonał artysta Mariusz Chrząstek.

Podczas uroczystości władze miasta Częstochowy złożyły także podziękowania  przedstawicielom Miejskiej Rady Seniorów za ich społeczną prace na rzecz seniorów oraz wręczyły nominację członkom Miejskiej Rady Rodziców, której zadaniem jest reprezentowanie i przekazywanie władzom samorządowym głosu rodziców zastępczych w zakresie potrzeb, problemów a także inicjatyw dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Uroczystość z udziałem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego, zastępcy prezydenta Ryszarda Stefaniaka, radnych Miasta Częstochowy uświetnił chór "Uniwerek" przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza pod dyrekcją Katarzyny Wojciechowskiej i Lidii Goszczyńskiej.Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl