Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
"Moje życie wolne od uzależnień" - program profilaktyczny dla uczniów szkół

W okresie od 08.10.2018 roku do 19.11.2018 roku trenerzy z Fundacji Nowe Horyzonty przeprowadzili program profilaktyczny „Moje życie wolne od uzależnień” dla uczniów szkół z miasta Częstochowa: Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima, Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków oraz Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uczniowie tych szkół wzięli udział w cyklu warsztatów profilaktycznych na temat: uzależnienia, rozwój tożsamości i osobowości oraz rozwiązywanie konfliktów. Głównym celem programu było zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne w młodym wieku, a przy tym wzmocnienie czynników chroniących w zakresie rozwoju samoświadomości i poczucia własnej tożsamości, a także umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Warsztaty zrealizowano w duchu profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami, skupiały się również na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. W każdej z klas zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu metod wykładowych i aktywizujących. Wykorzystywano materiały filmowe i dynamiczne prezentacje multimedialne Prezi. Zajęcia ukierunkowane były na aktywne uczestnictwo uczniów, samodzielne wyciąganie przez nich wniosków oraz wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl