Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
VII Miejska Konferencja „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać”

04 grudnia odbędzie się VII Miejska Konferencja „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać”.  W konferencji udział wezmą  przedstawiciele samorządów, sądownictwa, organizacji pozarządowych, oświaty i pomocy społecznej a także młodzież i nauczyciele z częstochowskich szkół. Organizatorem konferencji jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

VII Miejska Konferencja „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” stanowi podsumowanie działań w 2018r..

Prelegentami konferencji będą specjaliści na szczeblu ogólnopolskim, zawodowo związani z pracą z ofiarami przemocy zwłaszcza seksualnej, w tym Mirosława Kątna Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Obrony Praw Dziecka w Warszawie, wieloletnia członkini Rządowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka i Alina Kula, emerytowany Kurator Okręgowy SO. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania efektów działalności Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Częstochowy oraz prelekcji Agaty Wierny Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans nt. jak spotkać się w strefie empatii wolnej od stereotypów i przemocy. 

W czasie VII Konferencji wręczone zostaną uczniom częstochowskich szkół i świetlic nagrody w Konkursie plastycznym „Kochaj, nie bij”.

Nad Konferencją Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Projekt Przemoc to zło, z którym możesz wygrać powstał w 2010r. jako autorska koncepcja niesienia pomocy ofiarom przemocy. Działania w ramach Projektu możliwe są dzięki dotacji Urzędu Miasta Częstochowy i prowadzone przez doświadczone i fachowe kadry specjalistów TKOPD. Kadry te stanowią absolwenci Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, kuratorzy, prawnicy, pedagodzy. Prowadzą oni prelekcje w wybranych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w Bursie Miejskiej.

Tematyka prelekcji obejmuje zagadnienia z zakresu praw człowiek, praw dziecka, skutków ich naruszania, praw ofiar przemocy, odpowiedzialności sprawcy przemocy oraz możliwości wyjścia z roli ofiary przemocy. Warsztaty obejmują naukę zachowań asertywnych i właściwej komunikacji interpersonalnej.W ramach Projektu odbywają się Konkursy plastyczne „Kochaj, nie bij”, nawiązujące do tematyki prelekcji, a zakończone wręczeniem naród rzeczowych ufundowanych przez UM i TKOPD.

Konferencja VII Miejska Konferencja „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz.11.15 w Złotej Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie ul. Focha 19/21.

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl