Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Laur i Mecenas - ostatni dzień zgłoszeń do nagród w dziedzinie polityki społecznej

Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej 2018 - nabór wniosków do 11 grudnia br. Przyjmujemy zgłoszenia do uhonorowania podmiotów i osób wyróżniających się aktywnością i wrażliwością w obszarze polityki społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • „Laur Pomocy Społecznej” - przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.
    „Laur Pomocy Społecznej” - nagroda przyznawana osobom fizycznym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 2 i ust. 3. pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  • „Mecenas Pomocy Społecznej” - nagroda przyznawana jest podmiotom oraz osobom      sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Wnioski  o przyznanie nagród mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz osoby fizyczne. Prezydent Miasta Częstochowy może także przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie nagród „Laur Pomocy Społecznej” oraz „Mecenas Pomocy Społecznej” , należy składać do 11 grudnia br.  w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 4) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy. Wnioski wraz z załącznikami podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub korzystając ze strony Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego https://www.sekap.pl.

Uroczystość wręczenia nagród „Laur Pomocy Społecznej” i „Mecenas Pomocy Społecznej” przez Prezydenta Miasta Częstochowy odbędzie się 18 grudnia 2018 roku.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie dot. ustanowienia nagród Laur i Mecenas Polityki Społecznej
Regulamin nagrody Laur Polityki Społecznej
Wniosek do nagrody Laur Polityki Społecznej
Regulamin nagrody Mecenas Polityki Społecznej
Wniosek do nagrody Mecenas Polityki Społecznej


 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl