Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi lub osobom z niepełnosprawnością - ostatni dzień składania wniosków

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” i konkurs "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością". Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi lub do potrzeb osób z niepełnosprawnością,  umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym Miasta Częstochowy. 

Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem

„Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”  lub "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością" w 5 kategoriach:

  • I kategoria - urzędy,
  • II kategoria - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
  • III kategoria - obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
  • IV kategoria - placówki oświatowe,
  • V kategoria - placówki służby zdrowia.

Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta Częstochowy.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się na podstawie wniosków umieszczonych poniżej.

Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, e-PUAP.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie sie 18 grudnia 2018 r. podczas apotkania Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami realizującymi zadania z polityki społecznej.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 1.2018 Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 dotyczy konkursu "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"
WNIOSEK DO KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI"
ZARZĄDZENIE NR 2.2018 Z DNIA 19 LISTOPADA - dotyczy konkursu "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością"
WNIOSEK DO KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"


REGULAMIN KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"
REGULAMIN KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI"


ZARZĄDZENIE NR 567.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 - dotyczy konkursu "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"
ZARZĄDZENIE NR 568.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 - dotyczy konkursu "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością"


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl