Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45

Pół wieku skończyła SPS nr 45, która specjalizuje się w pomocy uczennicom i uczniom z różnymi niepełnosprawnościami. 15 listopada br. rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu. Towarzyszyło im także otwarcie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, który powstał tuż przy budynku szkoły, przy ul. Czecha.

W części artystycznej Jubileszu wystąpili uczniowie z przedstawieniem "Mały Książe" oraz piosenką "Lubię mówić z tobą". Można też było obejrzeć specjalnie przygotowany film o dniu dzisiejszym szkoły.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, byli dyrektorzy placówki, emerytowani nauczyciele, przyjaciele szkoły i darczyńcy.

16 listopada jubileusz 50-lecia świętować będą uczniowie szkoły i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1968 roku w budynku Zgromadzenia Braci Szkolnych przy ul. Pułaskiego 71/77. Ale jej historia rozpoczęła się dwa lata wcześniej, kiedy - jako filię Szkoły Podstawowej nr 23 - otwarto pierwszą w ówczesnym województwie katowickim i jedną z pierwszych w Polsce eksperymentalną "Szkołę Życia".

Pierwszym dyrektorem SPS nr 45 była Anna Płaza. W kolejnych latach uczniów przybywało. Dzięki staraniom rodziców zrzeszonych w Kole Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, działającym wówczas przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (obecnie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Częstochowie), w 1981 roku szkoła zmieniła siedzibę i przeniosła się do willi przy ul Pułaskiego 42, należącej wcześniej do Urzędu Wojewódzkiego.

Było więcej miejsca na zajęcia, kuchnię oraz świetlicę. Placówka stała jedną
z pierwszych szkół ćwiczeń dla studentów pedagogiki specjalnej.

Od lat 80–tych uczniami szkoły byli również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im św. Jana de la Salle przy ul. Wyszyńskiego. Zajęcia odbywały się również na terenie Ośrodka.

W 1996 roku zmieniono organizację pracy dydaktycznej, tworząc bloki edukacyjno – terapeutyczne, których główną ideą było nauczanie całościowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Od 1997 roku SPS nr 45, jako pierwsza w Częstochowie, objęła obowiązkiem szkolnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia, którzy wcześniej nie mieli zagwarantowanego prawa do nauki. Od tej pory szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu ucznia oraz na terenie szkoły.

W wyniku reformy oświaty, 1 września 1999 roku szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 i Gimnazjum Specjalne nr 27.

Rozszerzano ofertę zajęć, m.in. o hipoterapię, dogoterapię, powstała Pracownia Komputerowa, Sala Doświadczania Świata.

Powstał uczniowski klub sportowy AWANS, jego członkowie  uczestniczą m.in. w Olimpiadzie Specjalnej „Razem”, Olimpiadzie Integracyjnej „Sprawni Inaczej”, „Przełam Bariery”, lokalnym turnieju tenisa stołowego czy turnieju gry w kręgle.

W ZSS nr 45 działa szkolny zespół teatralny PIGMALION, który uświetnia uroczystości szkolne, przygotowuje Jasełka, a także 16 Częstochowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Promienie”, szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze PTTK oraz muzyczny zespół GUIRO i taneczny zespół BIS, reprezentujący szkołę na różnych imprezach kulturalnych.

Społeczność szkolna aktywnie uczestniczy m.in. w Muzycznej Scenie Integracji, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzięki staraniom dyrektor Ludmiły Wojtasik i rodziców w 2006 roku szkoła zmieniła siedzibę i przeniosła się do specjalnie zaadaptowanego budynku po przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Czecha 15. Cały budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a winda umożliwia sprawne przemieszczanie się uczniów na wózkach.

W 2006 roku Rada Miasta zdecydowała o utworzeniu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 45, której zadaniem jest jak najpełniejsze przygotowanie ucznia do aktywności w życiu społecznym poprzez pracę.

Niedawno przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45, powstał plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Otwarcie obiektu odbyło się podczas uroczystości z okazji 50-lecia szkoły.

Na placu zabaw o powierzchni 229,4 m2, na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej EPDM, zamontowano cztery urządzenia zabawowe - karuzelę i huśtawkę dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w pozycji siedzącej i półleżącej, huśtawkę wahadłową typu bocianie gniazdo i tablicę edukacyjną. Zainstalowano także elementy małej architektury - 3 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną.

Rozpoczętą w lipcu inwestycję zrealizowała firma Klon s.c. z Częstochowy. Koszt całości wyniósł prawie 242 tys. zł.

W 2011 roku dyrektorem została Anna Kajda. W 2015 roku szkoła otrzymała certyfikat „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” przyznawany przez Prezydenta Miasta Częstochowy, a w 2018 roku certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty „Przyjazna Szkoła”.

źródło: www.czestochowa.pl

 Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl