Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nowa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osob Niepełnosprawnych

Prezydent Częstochowy po raz kolejny powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Członkowie obecnej kadencji będą pracować przez 4 lata.

Przewodniczącą Rady ponownie została Anna Maria Zalewska, jej zastępcą Paweł Bilski, a sekretarzem Jolanta Sulema (przedstawiciel Prezydenta Miasta). Członkami Rady są również Elżbieta Markowska oraz Artur Gawroński (przedstawiciel Rady Miasta). 4 listopada prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nominacje wszystkim członkom rady.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pełnią swe funkcje społecznie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja rady trwa cztery lata.

Do zakresu działania rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Częstochowy pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością

  • opiniowanie i ocena realizacji projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Członek rady może zostać odwołany:

1) na swój wniosek,

2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
3) na wniosek prezydenta, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

 

Źrodło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl