Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - konkurs PFRON-u

Do 6 listopada można składać wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach konkursu można zgłaszać projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące: wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, upowszechniania pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski (w całości wypełnione poprzez aplikację Generator Wniosków). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z materiałem: „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PFRON: Konkurs


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl