Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Inicjatywa sąsiedzka według własnego pomysłu? To możliwe!

Zachęcamy do obejrzenia efektu wspólnego działania mieszkańców bloku przy ul. Krakowskiej 30, którzy przy wsparciu w postaci warsztatów społeczno-obywatelskich, spotkań z animatorem OSL i mediatorem sporów sąsiedzkich, działających w ramach organizowania społeczności lokalnej na Starym Mieście, stworzyli wspólnie „przydomowe” ogródki.

Początkowo luźny pomysł, przemienił się w piękne działanie i równie piękny efekt. Wszystko za sprawą mieszkańców, chętnych do działania na rzecz swojego otoczenia, którzy przy wsparciu w postaci warsztatów społeczno-obywatelskich, spotkań z animatorem OSL i mediatorem sporów sąsiedzkich, działających w ramach organizowania społeczności lokalnej na Starym Mieście, stworzyli wspólnie „przydomowe” ogródki. Mieszkańcy połączeni w grupę inicjatorów zaplanowali i wykonali krok po kroku wszystko co niezbędne do zrealizowania swojego pierwotnego pomysłu – zasadzenia krzewów zielonych pod swoimi oknami. O pomoc poprosili zarządcę budynku – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”, który na złożoną wspólnie prośbę przygotował teren pod nasadzenia, usuwając beton, kamienie i starą ziemię, dzięki czemu mieszkańcy mogli spokojnie przystąpić do dalszej pracy.

Grupa ochoczych mieszkańców nie miała łatwego zadania, dlatego też uczyła się jak planować pracę, przygotowywać oficjalne pisma, tworzyć ogłoszenia, jak komunikować plany i formułować prośby. Wspólnie pokonywali sytuacje trudne, uczyli się sztuki kompromisu, dzielili się zadaniami, ale i – co niezwykle ważne – celebrowali wspólny sukces.

Tym samym, patrząc na rząd zielonych, równiutko zasadzonych tui, możemy jednoznacznie stwierdzić, iż cykl sąsiedzkich inicjatyw uznajemy za rozpoczęty!

Działania zrealizowane zostały w ramach projektu „Stare Miasto – Nowe Życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest jako zadanie zlecone przez Urząd Miasta Częstochowy Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” i daje możliwość wykonywania tego typu inicjatyw przez chętne do działania grupy mieszkańców, wspierając zakup niezbędnych do ich realizacji rzeczy w ramach tzw. pakietów inicjatyw sąsiedzkich.

 

 

 

 

 

 

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl