Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Możliwość skorzystania z nieodpłatnej, kontrolowanej pracy skazanych

Informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie zwrócił się do Prezydenta Miasta Częstochowy o wskazanie podmiotów gotowych do przyjęcia w roku 2019 skazanych, skierowanych przez Sąd w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz określonego podmiotu w ramach orzekanej przez Sąd kary ograniczenia wolności oraz kary zastępczej pracy społecznie użytecznej.

Podmiotami, w których skazani mogą wykonywać nieodpłatne, kontrolowane prace są m.in. :instytucje lub organizacje reprezentujące społeczność lokalną, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapii, fundacje, stowarzyszenia, inne instytucje lub organizacje użyteczności publicznej, niosące pomoc charytatywną.

Przewidywana liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy w roku 2019 wynosi 1300 osób z obowiązkiem przepracowania 40 godzin przez jednego skazanego w skali miesiąca.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Sąd nie ma wymagań odnośnie rodzaju pracy, albowiem Kodeks Karny Wykonawczy nie zawiera uregulowań innych poza tym, że kara ta ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

Zainteresowane podmioty prosimy o przekazanie danych do Wydziału Polityki Społecznej w nieprzekraczalnym terminie do19 listopada 2018 r. według załączonego wzoru tabeli.

Wydział Polityki Społecznej, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel. 34 370-76-31, fax. 34 370-71-72, www.czestochowa.pl, ps@czestochowa.um.gov.pl

Tabela zgłoszeń podmiotów
 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl