Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowski Tydzień Otwartych Drzwi Rodzicielstwa Zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach prac Zespołu działającego na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego organizuje w dniach 11 - 16 października 2018 roku Częstochowski Tydzień Otwartych Drzwi dotyczący Rodzicielstwa Zastępczego.

W ramach dni otwartych w MOPS oraz w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny zostaną zorganizowane dyżury specjalistów, którzy będą odpowiadać na wszelkie pytania związane z pieczą zastępczą. W spotkaniach mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby.

Inauguracja Tygodnia Otwartych Drzwi odbędzie się 10 października 2018 roku o godzinie 12.00, w Alei Najświętszej Maryi Panny na wysokości ławeczki Władysława Biegańskiego. Rozpocznie się briefingiem prasowym, po którym pracownicy MOPS oraz Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny będą rozdawać mieszkańcom m.in. zaproszenia na dni otwarte. Będzie to również okazja do upowszechniania wiedzy na temat rodzinnych form pieczy zastępczej.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który zapowiedział również swój udział w inauguracji dni otwartych.

Piecza zastępcza- na czym polega?
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą - nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania.W takim przypadku w wyniku postanowienia sądu dziecko powinno trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki.

Co zamiast rodziny zastępczej?
Dziecko może trafić do pieczy instytucjonalnej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej potocznie nazywanej domem dziecka. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb.

Dlaczego rola rodziny zastępczej jest tak ważna?
Żadna, nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych - a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji.

W rodzinie zastępczej dziecko może wychowywać się w naturalnych warunkach, otoczone miłością, rodzinnym ciepłem i troską. Rodzina zastępcza zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej, młody człowiek może zaspokoić potrzebę przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. Pobyt w rodzinie zastępczej znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własną szczęśliwą i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.

Ważne!

  • Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne.

  • Są różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka, a chcą w ten sposób realizować się życiowo, mają potrzebę ofiarowania miłości i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.).

  • Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji dziecka.

  • Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.

    Placówki zajmujące się sprawą pieczy zastępczej:

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. POW 2
    Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Jasnogórska 34


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl