Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Kursy zawodowe w projekcie "Z nową pracą w lepszą przyszłość"

Trwa rekrutacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zainteresowanych bezpłatną możliwością nabycia lub podniesienia kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów.

Dla uczestników i uczestniczek projektu przewidziano m.in. możliwość szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in. kursy IT oraz kursy zawodowe, dedykowane indywidualnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w Częstochowie oraz w Powiecie Częstochowskim.

Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: http://fe.czestochowa.pl/page/6294,rekrutacja---aktualizacja-regulaminu-od-27062018-r.html

Dokumenty należy niezwłocznie składać w siedzibie realizatora projektu:

Fundacja Dla Rozwoju, ul. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, kontakt: tel. 663-750-534, znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl