Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Komunikat dla jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców

W związku z nowelizacją ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2018 poz. 1467), Prezydent Miasta Częstochowy zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców.

Niniejsza karta informacyjna poradnictwa obejmować będzie:
-  poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,
-  w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
-  w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
-  w ramach interwencji kryzysowej,
-  dla bezrobotnych,
-  dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
-  z zakresu praw konsumentów,
-  praw dziecka,
-  praw pacjenta,
-  ubezpieczeń społecznych,
-  prawa pracy,
-  prawa podatkowego,
-  dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających w obrębie ww. tematyki. Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

  • informację o nazwie jednostki;
  • zakres poradnictwa;
  • adresy i dane kontaktowe, w  tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
  • dni i godziny dostępności;
  • kryteria dostępu do usługi;
  • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
  • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Bardzo proszę o przekazanie informacji do Wydziału Polityki Społecznej do 14.09.br., na adres
e-mail: pbajerska@czestochowa.um.gov.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl