Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej NPP - szkolenia

Organizacje ubiegające się o prowadzenie Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 r. powinny ukończyć szkolenie. Podmiot wskazany przez MinistraSprawiedliwości do prowadzenia szkoleń - Związek Biur Porad Obywatelskich, do 14 września br. zamieści na swojej stronie www informację o przyjmowaniu zgłoszeń.

W dniu 15 czerwca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2018 r. pod poz. 1467.

            Ustawa nowelizacyjna wprowadza możliwość uzyskania w istniejących Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nowych usług, tj. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. Usługi te będą wdrażane stopniowo, w zależności od możliwości kadrowych organizacji pozarządowych, działających w danym powiecie, co wynika z przepisów szczególnych dotyczących przeprowadzania konkursów na powierzenie prowadzenia Punktów NPP.

Organizacje pozarządowe planujące ubiegać się o prowadzenie Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 r. powinny ukończyć szkolenie lub kurs doszkalający, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467).

Podmiot wskazany przez Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających - Związek Biur Porad Obywatelskich, w dniach 10-14 września br. zamieści na swojej stronie www i na profilu na Facebooku informację o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na pierwszy termin szkoleń (rozpoczęcie prawdopodobnie 19 września).
           W zależności od liczby zgłoszeń szkolenie odbędzie się w Warszawie i/lub w innych miastach równocześnie. W przypadku konieczności organizacji szkoleń poza Warszawą ZBPO zwróci się do wojewodów z prośbą o udostępnienie sal (taką ewentualność przewiduje ustawa). Wówczas szkolenia dla chętnych z woj. śląskiego prawdopodobnie odbędą się w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Planowane jest, że szkolenie trwać będzie przez 2 tygodnie w dwóch 5-dniowych cyklach środa-niedziela po ok. 8-9 godzin dziennie. Szkolenie zakończy się egzaminem, do którego będzie można podejść ostatniego dnia szkolenia lub w późniejszym terminie (decyzja uczestnika). Zaliczenie egzaminu będzie niezbędne dla uzyskania zaświadczenia wymaganego ustawą do startowania w konkursie na prowadzenie Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl