Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Miejska Gra Profilaktyczna po raz kolejny

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponownie organizują Miejską Grę Profilaktyczną dla podopiecznych częstochowskich placówek wsparcia dziennego.
    
Głównym założeniem Miejskiej Gry Profilaktycznej jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnień od substancji psychoaktywnych. Chodzi także o promowanie aktywnego stylu życia, rozwijanie kreatywności, umiejętności interpersonalnych i postaw asertywnych.             

W tym roku Miejska Gra Profilaktyczna odbędzie się w dwóch lokalizacjach, w dwóch odrębnych terminach. I tak 23 sierpnia dzieci i młodzież szkolna pojedzie do Olsztyna koło Częstochowy. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Kühna odbędzie się gra terenowa „Zdobądź flagę”, zajęcia animacyjne, taneczne oraz sportowe. Nie zabraknie elementów profilaktyki w postaci konkursu plastycznego „Stop uzależnieniom”. Dla młodszych dzieci przewidziano także atrakcje w postaci malowania twarzy i puszczania dużych baniek mydlanych.

Natomiast 28 sierpnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Szczytowej w Częstochowie zostaną zorganizowane warsztaty profilaktyczne „Ty też możesz być aniołem”, mające na celu wzmocnienie silnych stron charakteru dzieci i młodzieży, nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz rozwiązywania sytuacji problemowych. Ponadto odbędą się warsztaty rękodzielnicze – découpage,  plecenia wianków, wyrabiania mydełek. Całości dopełnią zajęcia sportowe


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl